استانداردها و کنترل کیفیت

  • شرکت شـــیــــلان در سال 1379 با هدف عرضه اتصالات انعطاف پذیر ضد زنگ، با استاندارد جهانی به بازار کشور تاسیس گردید .

کیفیت اتفاقی نیست

استانداردها

کنترل کیفیت

ویدیویی از کنترل کیفیت در آزمایشگاه های شرکت شیلان

شرکت شیلان با هدف طراحی و ساخت اتصالات انعطاف پذیر با  استانداردهای بین المللی شروع به کار کرد

مجوز ها و استانداردها